Spoločnosť STK CONTROL vykonáva vo svojej prevádzke uvedené druhy technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

  • technické kontroly pravidelné,
  • technické kontroly zvláštne,
  • technické kontroly administratívne,
  • technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR),
  • technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (ECMT/CEMT),
  • opakované technické kontroly.