Spoločnosť STK CONTROL vykonáva vo svojej prevádzke uvedené druhy emisných kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

  • emisné kontroly pravidelné,
  • emisné kontroly zvláštne,
  • emisné kontroly administratívne.

Druhy emisných kontrol:

  • so zážihovým motorom (palivo benzín) s nezdokonaleným emisným systémom (BEZKAT, NKAT),
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT),
  • so vznetovým motorom.