Certifikát ISO 9001: 2015

Ako jednej z prvých staníc technickej kontroly v Slovenskej republike sa nám podarilo získať certifikát kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001: 2015 pre oblasť technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.

 

Certifikát ISO 9001: 2015