STK CONTROL Prešov

Spoločnosť STK CONTROL spol. s.r.o., Prešov bola založená v roku 1995 a od svojho vzniku prevádzkuje stanicu technickej kontroly (STK), v ktorej vykonáva technické a emisné kontroly cestných motorových vozidiel všetkých kategórií. V súčasnosti sa počtom kontrolných technikov a kontrolných liniek sa radí medzi najväčšie stanice technickej kontroly na Slovensku.

 

Našou filozofiou je už od vzniku našej spoločnosti poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka.

 

V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám:

  • minimálne čakacie doby,
  • profesionálny prístup,
  • odborný a skúsený personál.

 

V záujme trvalého dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má spoločnosť STK CONTROL od septembra 2006 zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001. Funkčnosť systému manažérstva kvality bola potvrdená certifikačným auditom, ktorý vykonala spoločnosť Bureau Veritas Certification Slovakia.

U nás vám vždy ponúkneme aj niečo navyše

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať motoristom kvalitné služby na vysokej technickej úrovni s dôrazom na korektný prístup a spokojnosť zákazníka.

V prevádzke STK CONTROL sa o Vás a Vaše vozidlo slušne a s úctou postará stabilizovaný, vysokoškolsky vzdelaný odborný personál a skúsené administratívne pracovníčky. Naše technologické vybavenie každoročne dopĺňame o moderné zariadenia, ktoré zaručujú bezpečný a primeraný spôsob kontroly aj najnovších typov vozidiel.