Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platná vyhláška v oblasti technickej kontroly

Platná vyhláška v oblasti emisnej kontroly

Ďalšie platné predpisy: