Cenník výkonov technických kontrol cestných motorových vozidiel je platný od 01. marca 2020.

Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu
Cena s DPH
1.1
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým motorom - bez katalyzátora,
- s katalyzátorom NKAT, RKAT
- s naftovým motorom
33,00 €
1.2
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
52,00 €
1.3
Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)
52,00 €
1.4
Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4)
33,00 €
1.5
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)
21,00 €
1.6
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e)
25,00 €
1.7
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1)
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom alebo palubným diagnostickým systémom OBD
38,00 €

P.č.
Technické kontroly opakované*
Cena s DPH
2.1
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým motorom
- bez katalyzátora,
- s katalyzátorom NKAT, RKAT,
- s naftovým motorom bez palubného diagnostického systému OBD
15,00 €
2.2
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) do 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
23,00 €
2.3
Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)
23,00 €
2.4
Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4)
15,00 €
2.5
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)
10,00 €
2.6
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e)
11,00 €
2.7
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom,
- s palubným diagnostickým systémom OBD
15,00 €
* - opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

P.č.
Technické kontroly administratívne
Cena s DPH
3.1
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)
8,00 €
3.2
Ostatné kategórie
8,00 €

P.č.
Technické kontroly pre dovezené vozidlá
Cena s DPH
4.1
Osobné vozidlo kategórie M1, N1
40,00 €
4.2
Nákladné vozidlo kategórie N2, N3 + traktor T1
59,00 €
4.3
Motocykel kategórie L1, L2, L3
28,00 €
4.4
Motocykel kategórie L4, L5
32,00 €
4.5
Prípojné vozidlo O2, O3, O4
40,00 €

P.č.
Súvisiace služby
Cena s DPH
5.1
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
4,00 €
5.2
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole
3,00 €
5.3
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole
10,00 €

P.č.
Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT/CEMT ("S", "3", "4", "5")
Cena s DPH
6.1
Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3)
93,00 €
6.2
Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4)
53,00 €
6.3
Administratívna kontrola ("S", "3", "4", "5")
10,00 €

P.č.
Technické kontroly vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
Cena s DPH
7.1
Motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
128,00 €
7.2
Prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
110,00 €
7.3
Doplatok - prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
31,00 €
7.4
Doplatok - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
45,00 €
7.5
Opakovaná kontrola - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
15,00 €
7.6
Administratívna kontrola - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
15,00 €

P.č.
Externý výjazd
Cena s DPH
8.1
Technická kontrola v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou mimo STK - individuálna cenová ponuka po dohode podľa počtu vozidiel.
Skladá sa z cestovných nákladov 1,00 € / km + cena za hodinu výjazdu 150,00 € /hod.
1,00 €/km
+ 150,00 € /hod.

P.č.
Ekologická plaketa pre vjazd do nemeckých zelených zón
Cena s DPH
9.1
Ekologická nálepka
20,00 €