Cenník výkonov technických kontrol cestných motorových vozidiel je platný od 01. februára 2021.

Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Technické kontroly
Cena s DPH
1.1
osobné vozidlá M1,N1 do 3,5 t
35,00 €
1.2
osobné vozidlá M1,N1 - opakovaná
17,00 €
1.3
nákladné vozidlá N2,N3 nad 3,5 t
56,00 €
1.4
nákladné vozidlá N2,N3 - opakovaná
25,00 €
1.5
traktor T
56,00 €
1.6
traktor T - opakovaná
25,00 €
1.7
prípojné vozidlo O2,O3,O4
36,00 €
1.8
prípojné vozidlo O2,O3,O4- opakovaná
18,00 €
1.9
motocykel L1,L2,L3
24,00 €
1.10
motocykel L1,L2,L3 - opakovaná
12,00 €
1.11
motocykel L4,L5
26,00 €
1.12
motocykel L4,L5 - opakovaná
13,00 €
1.13
osobné vozidlá M1,N1 - LPG, CNG
40,00 €
1.14
osobné vozidlá M1,N1- LPG,CNG opakovaná
17,00 €
1.15
dovoz - osobné vozidlo M1,N1
42,00 €
1.16
dovoz - nákladné N2,N3
63,00 €
1.17
dovoz - náves O3,O4
43,00 €
1.18
dovoz - motocykel L1,L2, L3
31,00 €
1.19
dovoz - motocykel L4,L5
33,00 €
1.20
osobné vozidlo - hybrid
40,00 €
1.21
osobné vozidlo - elektromobil
95,00 €
1.22
administratívna kontrola
10,00 €
1.23
nálepka
4,00 €
1.24
osvedčenie
3,00 €

P.č.
Technické kontroly - ŠPECIÁLNE
Cena s DPH
2.1
CEMT - ťahač - medzinárodná doprava
96,00 €
2.2
CEMT - náves - medzinárodná doprava
55,00 €
2.3
administratívna kontrola - ostatné
10,00 €
2.4
ADR - ťahač
130,00 €
2.5
ADR- náves
113,00 €
2.6
ADR - doplatok náves
31,00 €
2.7
ADR - doplatok ťahač
45,00 €
2.8
ADR opakovaná ťahač
15,00 €
2.9
ADR administratívna
15,00 €

P.č.
Ostatné
Cena s DPH
3.1
Emisná plaketa do Nemecka
20,00 €
3.2
Manipulačný poplatok za pristavenie vozidla
15,00 €