Cenník výkonov technických kontrol cestných motorových vozidiel je platný od 01. januára 2022.

Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Technické kontroly
Cena s DPH
1.1
osobné vozidlá M1,N1 do 3,5 t
38,00 €
1.2
osobné vozidlá M1,N1 - opakovaná
19,00 €
1.3
nákladné vozidlá N2,N3 nad 3,5 t
62,00 €
1.4
nákladné vozidlá N2,N3 - opakovaná
28,00 €
1.5
traktor T
62,00 €
1.6
traktor T - opakovaná
28,00 €
1.7
prípojné vozidlo O2,O3,O4
40,00 €
1.8
prípojné vozidlo O2,O3,O4- opakovaná
20,00 €
1.9
motocykel L1,L2,L3,L4,L5
30,00 €
1.10
motocykel L1,L2,L3,L4,L5 - opakovaná
15,00 €
1.11
TK so zápisom výnimiek + vozidlo s pravostran. riadením
200,00 €
1.12
TK so zápisom výnimiek motocykel
100,00 €
1.13
osobné vozidlá M1,N1 - LPG, CNG
43,00 €
1.14
osobné vozidlá M1,N1- LPG,CNG opakovaná
19,00 €
1.15
dovoz - osobné vozidlo M1,N1
48,00 €
1.16
dovoz - nákladné N2,N3
69,00 €
1.17
dovoz - náves O3,O4
49,00 €
1.18
dovoz - motocykel L1,L2, L3
39,00 €
1.19
dovoz - motocykel L4,L5
39,00 €
1.20
osobné vozidlo - hybrid
43,00 €
1.21
osobné vozidlo - elektromobil
63,00 €
1.22
zvláštna kontrola - skúška bŕzd - osobné vozidlo
20,00 €
1.23
zvláštna kontrola - skúška bŕzd - nákladné vozidlo
30,00 €
1.24
administratívna kontrola
10,00 €
1.25
elektronický protokol
2,00 €
1.26
osvedčenie
5,00 €

P.č.
Technické kontroly - ŠPECIÁLNE
Cena s DPH
2.1
CEMT - ťahač - medzinárodná doprava
100,00 €
2.2
CEMT - náves - medzinárodná doprava
60,00 €
2.3
administratívna kontrola - ostatné
10,00 €
2.4
ADR - ťahač
136,00 €
2.5
ADR- náves
120,00 €
2.6
ADR - doplatok náves
31,00 €
2.7
ADR - doplatok ťahač
45,00 €
2.8
ADR opakovaná ťahač
15,00 €
2.9
ADR administratívna
15,00 €

P.č.
Ostatné
Cena s DPH
3.1
Emisná plaketa do Nemecka
20,00 €
3.2
Manipulačný poplatok za pristavenie vozidla
15,00 €