Cenník výkonov technických kontrol cestných motorových vozidiel je platný od 1. júla 2018.

Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu
Cena s DPH
1.1
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým motorom - bez katalyzátora,
- s katalyzátorom NKAT, RKAT
- s naftovým motorom
27,00 €
1.2
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
40,00 €
1.3
Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)
40,00 €
1.4
Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1)
10,00 €
1.5
Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4)
20,00 €
1.6
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)
12,00 €
1.7
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e)
18,00 €
1.8
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1)
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom alebo palubným diagnostickým systémom OBD
30,00 €

P.č.
Technické kontroly opakované*
Cena s DPH
2.1
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým motorom
- bez katalyzátora,
- s katalyzátorom NKAT, RKAT,
- s naftovým motorom bez palubného diagnostického systému OBD
7,00 €
2.2
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) do 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
13,00 €
2.3
Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)
13,00 €
2.4
Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1)
4,00 €
2.5
Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4)
7,00 €
2.6
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)
4,00 €
2.7
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e)
5,50 €
2.8
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom,
- s palubným diagnostickým systémom OBD
8,00 €
* - opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

P.č.
Technické kontroly administratívne
Cena s DPH
3.1
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)
5,00 €
3.2
Ostatné kategórie
5,00 €

P.č.
Súvisiace služby
Cena s DPH
4.1
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
3,50 €
4.2
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole
2,50 €
4.3
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole
2,50 €

P.č.
Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT/CEMT ("S", "3", "4", "5")
Cena s DPH
5.1
Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3)
73,00 €
5.2
Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4)
38,00 €
5.3
Administratívna kontrola ("S", "3", "4", "5")
10,00 €
5.4
Pridelenie nálepky "S" alebo "3", "4", "5" (ECMT)
2,50 €
5.5
Doplatok - nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3)
15,00 €
5.6
Doplatok - prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4)
15,00 €

P.č.
Technické kontroly vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
Cena s DPH
6.1
Motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
88,00 €
6.2
Prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
83,00 €
6.3
Doplatok - prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
31,00 €
6.4
Doplatok - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
45,00 €
6.5
Opakovaná kontrola - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
15,00 €
6.6
Administratívna kontrola - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
15,00 €

P.č.
Ekologická plaketa pre vjazd do nemeckých zelených zón
Cena s DPH
7.1
Ekologická nálepka
10,00 €