Cenník za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel (platný od 1. júla 2018).

A. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
Cena s DPH
1.1
Motorové vozidlá všetkých kategórií vybavené (M1, N1)
- benzínovým motorom bez katalyzátora,
- benzínovým motorom s neriadeným katalyzátorom NKAT
- benzínovým motorom s katalyzátorom RKAT
- Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom
23,00 €
1.2
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
30,00 €
1.3
Motorové vozidlá (M1, N1) s benzínovým motorom
- s katalyzátorom RKAT vybavené zariadením na pohon plynom,
- s katalyzátorom RKAT vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD
28,00 €

P.č.
Emisná kontrola administratívna
Cena s DPH
2.1
Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií
5,00 €

P.č.
Súvisiace služby
Cena s DPH
3.1
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
3,50 €
3.2
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole
2,50 €

P.č.
Ekologická plaketa pre vjazd do nemeckých zelených zón
Cena s DPH
4.1
Ekologická nálepka
10,00 €