Cenník výkonov emisných kontrol cestných motorových vozidiel je platný od 01. januára 2022.

A. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Emisné kontroly
Cena s DPH
1.1
osobné vozidlo M1,N1- pohon D,R Kat
33,00 €
1.2
osobné vozidlo- pohon D,R Kat -opakovaná
17,00 €
1.3
nákladné vozidlo N2,N3
44,00 €
1.4
nákladné vozidlo N2,N3 - opakovaná
27,00 €
1.5
osobné vozidlo - pohon LPG, CNG, hybrid
43,00 €
1.6
osobné vozidlo - pohon LPG, CNG- opakovaná
23,00 €
1.7
osobné vozidlo - pohon Benzín
43,00 €
1.8
nákladné vozidlo N2,N3 - pohon LPG
53,00 €
1.9
traktor T
44,00 €
1.10
traktor T - opakovaná
27,00 €
1.11
zvláštna kontrola - skúška emisii
20,00 €
1.12
administratívna kontrola
10,00 €
1.13
elektronický protokol
2,00 €
1.14
osvedčenie
5,00 €