Cenník výkonov emisných kontrol cestných motorových vozidiel je platný od 01. februára 2021.

A. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Emisné kontroly
Cena s DPH
1.1
osobné vozidlo M1,N1- pohon D,R Kat
31,00 €
1.2
osobné vozidlo- pohon D,R Kat -opakovaná
15,00 €
1.3
nákladné vozidlo N2,N3
40,00 €
1.4
nákladné vozidlo N2,N3 - opakovaná
25,00 €
1.5
osobné vozidlo - pohon LPG, CNG, hybrid
41,00 €
1.6
osobné vozidlo - pohon LPG, CNG- opakovaná
21,00 €
1.7
osobné vozidlo - pohon Benzín
41,00 €
1.8
nákladné vozidlo N2,N3 - pohon LPG
50,00 €
1.9
dovoz osobné
38,00 €
1.10
traktor T
40,00 €
1.11
traktor T - opakovaná
25,00 €
1.12
administratívna kontrola
10,00 €
1.13
nálepka
4,00 €
1.14
osvedčenie
3,00 €