Cenník výkonov emisných kontrol cestných motorových vozidiel je platný od 01. marca 2020.

A. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
Cena s DPH
1.1
Motorové vozidlá všetkých kategórií vybavené (M1, N1)
- benzínovým motorom bez katalyzátora,
- benzínovým motorom s neriadeným katalyzátorom NKAT
- benzínovým motorom s katalyzátorom RKAT
- Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom
28,00 €
1.2
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
34,00 €
1.3
Motorové vozidlá (M1, N1) s benzínovým motorom
- s katalyzátorom RKAT vybavené zariadením na pohon plynom,
- s katalyzátorom RKAT vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD
38,00 €

P.č.
Emisná kontrola administratívna
Cena s DPH
2.1
Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií
8,00 €

P.č.
Emisná kontrola opakovaná
Cena s DPH
3.1
Motorové vozidlá všetkých kategórií vybavené (M1, N1)
- benzínovým motorom bez katalyzátora,
- benzínovým motorom s neriadeným katalyzátorom NKAT
- benzínovým motorom s katalyzátorom RKAT
- Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom
13,00 €
3.2
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
20,00 €
3.3
Motorové vozidlá (M1, N1) s benzínovým motorom
- s katalyzátorom RKAT vybavené zariadením na pohon plynom,
- s katalyzátorom RKAT vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD
18,00 €

P.č.
Emisné kontroly pre dovezené vozidlá
Cena s DPH
4.1
Osobné vozidlá kategórie M1, N1
35,00 €
4.2
Osobné vozidlá kategórie M1, N1 s pohonom LPG, CNG
45,00 €
4.3
Nákladné vozidlá kategórie N2, N3, M2, M3
41,00 €

P.č.
Súvisiace služby
Cena s DPH
5.1
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
4,00 €
5.2
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole
3,00 €

P.č.
Ekologická plaketa pre vjazd do nemeckých zelených zón
Cena s DPH
6.1
Ekologická nálepka
20,00 €