Objednávka služieb (2. krok)

krok 1 - Vyberte si termín
krok 2 - Zadajte Vaše údaje
krok 3 - Potvrdte objednávku


Vybrali ste si termín:08.08.2018                                     [späť na výber termínu]
15:30
1. Druh kontroly
a) Technická kontrola
b) Emisná kontrola
 
2. Identifikačné údaje zákazníka
a) Meno a priezvisko/firma
b) E-mail
c) Mobil   
d) Tel.
Upozornenie
** Pri položkách 'E-mail' a 'Mobil' stačí vyplniť jednu z nich, podľa toho akým spôsobom Vám máme zaslať informáciu o akceptovaní termínu (potvrdzujúcu SMS alebo e-mail).
 
3. Identifikačné údaje vozidla
a) Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ)
b) Druh vozidla
c) Značka a typ vozidla
d) Druh paliva
 
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, druh vozidla, druh paliva) spoločnosťou STK CONTROL, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 31713394 za účelom:

áno / nie - spracovania a vybavenia objednávky na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu a/alebo kontrolu originality motorového vozidla (zaslanie potvrdzujúcej SMS správy a/alebo e-mailu o doručení tejto objednávky TK/EK, zaslanie upozornenia na dohodnutý termín TK/EK uvedený v tejto objednávke 24 h vopred a zaevidovanie objednávky v informačnom systéme) *

áno / nie - zasielania zvýhodnených ponúk, noviniek a marketingu

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stkcontrol@stkcontrol.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať technickú alebo emisnú kontrolu motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie).

STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Pozn.:
* Hviezdičkou sú označené povinné položky, ktoré je potrebné vyplniť, inak nebude možné objednávku odoslať. Povinné údaje je potrebné vyplniť najmä z dôvodu Vašej identifikácie po príchode na STK.

 
 
Upozornenie! K technickej a emisnej kontrole je potrebné priniesť so sebou tzv. veľký technický preukaz, nestačí iba malá kartička Osvedčenie o evidencii. Bez veľkého TP nie je možné vykonať TK ani EK!


[späť na výber termínu]

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...

 Otváracie hodiny

      PO - PIA:  7:00 - 15:30 
Vybavíme Vás na počkanie!
O aktuálnej situácii na STK sa môžete informovať na 051/ 772 19 40
Tešíme sa na Vašu návštevu!