Pripomenutie termínu TK, EK

Termín nasledujúcej technickej, resp. emisnej kontroly máte uvedený v dokladoch z predchádzajúcej kontroly (v Osvedčení o TK/EK, ako aj na nálepke na čelnom skle). Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie (Osvedčenie o evidencii vozidla), podľa lehôt platných pre danú kategóriu vozidla.

Aby ste si nemuseli pamätať tieto termíny alebo ich neustále sledovať (aby ste náhodou nezabudli), ponúkame Vám službu, ktorá Vás jednoduchým spôsobom (bezplatná SMS, e-mail) včas upozorní na koniec platnosti technickej, resp. emisnej kontroly. Zadajte do formulára evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a ponechajte sledovanie termínu na nás.

Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ):*
Meno/Spoločnosť:
Termín platnosti TK (TK+EK):**
Termín platnosti EK:** (vyplňte, len ak sa líši od termínu platnosti TK)
Mobil (SR):  
E-mail:
Upozorniť:* E-mail SMS SMS + E-mail
  Súhlasím v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so správou, spracovaním a uchovávaním nasledovných údajov a informácií v informačnom systéme spoločnosti STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov: - meno a priezvisko, názov firmy,
- telefónne číslo a e-mailová adresa,
- evidenčné číslo vozidla.

Údaje a informácie budú spracovávané a uchovávané len pre účely evidencie pre zasielanie potvrdzujúcich SMS správ, resp. e-mailov o objednaní sa vozidla na technickú alebo emisnú kontrolu, notifikačných SMS správ o ukončení platnosti STK, EK a zasielanie informačných e-mailov o novinkách v problematike STK, EK. Súhlas poskytovateľa údajov platí po dobu 4 rokov. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané z informačného systému. Súhlas môžete odvolať aj skôr prostredníctvom našej internetovej stránky www.stkpresov.sk

Chcem odoberať novinky z oblasti technických a emisných kontrol (Newsletter).
Opíšte kontrolný reťazec:*

   

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...

 Otváracie hodiny

      PO - PIA:  7:00 - 15:30 
Vybavíme Vás na počkanie!
O aktuálnej situácii na STK sa môžete informovať na 051/ 772 19 40
Tešíme sa na Vašu návštevu!